Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
SITRA

Haastattelut »

Maaret Heiskari
ohjelmajohtaja
Venäjä-ohjelma
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA

Maaret HeiskariVenäjän kauppa työllistää Suomessa n. 50.000 henkeä ja tämä vastaa kooltaan lähestulkoon ICT-sektoria. Venäjä on suurin kasvumarkkina-alue monelle yritykselle niin ulkomaankaupan kuin uuden liiketoiminnan perustamisen kannalta. Venäjä on jo tällä hetkellä ja tulee myös seuraavien vuosien aikana olemaan yksi Suomen merkittävimmistä kauppakumppaneista. Suomalaiset investoinnit Venäjälle kuten myös venäläisten yritysten investoinnit Suomeen ovat kasvussa. Venäjä tarvitsee Suomen logistisia kanavia hoitamaan ulkomaankauppaansa vastaavasti kuin Suomi tarvitsee energiaa ja raaka-aineita Venäjältä. Tällaisessa tilanteessa tulisi muodostaa tasavertaisia kahdenvälisiä kumppanuuksia näille osa-alueille win-win
– toimintamallilla.

Venäjän-kaupan ja investointien kasvun myötä myös luotettavan tiedon tarve lisääntyy Suomessa, mitä toisaalta tietenkin lisääntyvä maiden välinen kommunikointi tulee parantamaan. Tietoa on tarjolla, mutta usein yritykset eivät osaa sitä hakea, koska sitä löytyy aihepiireittäin eri lähteistä, eikä ns. yhden ikkunan – toimintaperiaatetta ole.

Mediassa esitetään päivittäin tietoa Venäjän tapahtumista ja talousuutisista, mutta syvällisempää analyyttistä tietoa Venäjän taloudesta ja politiikasta sekä päätöksenteon (lait, tariffit etc.) taustoista, tavoitteista ja vaikutuksista liike-elämään kaipaisi lisää.

Suomalaisten yritysten käyttämistä tiedotusvälineistä voin mainita suomenkielisiä talousalan ja yleisiä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä tietenkin sähköisiä tiedotusvälineitä mm. TV, Internet, radio. Sähköisten medioiden kautta saatava tieto on usein luotettavampaa ja asiapitoisempaa kuin lehdistön joskus hieman kärjistävät kirjoitukset. Venäjänkielentaitoiset toki pystyvät seuraamaan venäjänkielistä lehdistöä, TV-tarjonta ja hakemaan internetistä tietoa laajemmalti. Lisäksi yritykset käyttävät erityisesti liike-elämää koskevan Venäjä-tietouden hakemiseen erilaisten palvelutuottajien tietopalveluja, koulutusta ja portaaleja mm. Finpro, SVKK, BOFIT, Aleksanteri-instituutti, Fintra.

Yritysten kannalta toivottavaa olisi tiedon ja hyödyllisten linkkien keskittäminen yhteen paikkaan ja/tai portaaliin, siten että yritys saisi sekä Venäjä-tietoa että palveluita ja koulutusta liiketoimintaan samasta paikkaa.

Mielestäni InfoFin.ru - portaalin sivuilla suomalaiset yritykset hakevat varmasti itselleen uusia asiakkaita ja paikallisia partnereita parantamaan yhteistyötä osapuolten välillä ja kummankin kilpailukykyä. Nykyisin liiketaloudellisesti kannattava toiminta edellyttää verkottumista ja paikallisolojen tuntemusta, siksi luotettavat kumppanit pystyvät edistämään toinen toistensa bisnestä siten, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot