Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Pro Agria

Haastattelut »

Jouko Setälä
toimitusjohtaja
Pro Agria

Jouko SetäläVenäjän Kaupallisen Edustuston mukaan Suomen ja Venäjän välinen kauppa kehittyy suurta vauhtia. Mikä on mielestänne Venäjän kaupan merkitys Pro Agrialle? Mitkä ovat mielestänne Venäjän kaupan näkymät?

Venäjän elintarviketuotantoon ja sitä kautta maatalouteen ollaan panostamassa voimakkaasti. Elintarvikkeiden korkea, tasainen laatu sekä tarvittaessa myös elintarvikkeen jäljitettävyys tulevat korostumaan, samoin koko maataloustuotannon näkeminen osana elintarvikeketjua. Tämä kehitys luo meille hyvät toimintanäkymät, sillä vientitoimintamme keskeinen tuote on juuri elintarvikeketjuun liittyvä laatujohtaminen niin, että se kattaa myös ketjun alkupäässä toimivat maatilat. ProAgria on toiminut Venäjällä jo yli 15 vuotta. Tänä aikana olemme oppineet venäläisen toimintakulttuurin sekä erityisesti maatalouden toimialalla tärkeät toiminnan erityispiirteet (tuotannon rakenne, teknologia). Venäjä tulee olemaan meille merkittävä kumppani oman toimialamme osaamisen viennin suhteen. Uskon, että edellä mainittu 15 vuoden kokemus luo meille hyvät toimintaedellytykset myös jatkossa. 

Tässä yhteydessä tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää, erityisesti mahdolliset ennusteet kansantalouden muutoksista. Tällä hetkellä tietoa kyllä löytyy, mutta sitä on ajoittain «vaikea löytää», eli keskitetympi koonti olisi paikallaan. Ainakin se helpottaisi viennissä toimivia yrityksiä. ProAgria on tiedottanut toiminnastaan perinteisten välineiden kautta, messuilla, erilaisissa työnäytöksissä ja näyttelyissä, projektien tulosten julkistamisen yhteydessä, ja alan lehdissä (mm. Maatalousviesti). Viestinnän terävöittämistä tullaan lisäämään.

Mielestäni InfoFin.ru - portaalin sivuilla Pro Agrian suomalaiset asiakkaat haluaisivat kertoa palveluistamme, aikaisemmista Venäjällä tehtyjen projektiemme tuloksista, ja ennen kaikkea projekteissa syntyneistä hyvistä toimintamalleista, ns. «parhaista käytännöistä». Kun osaamisemme kohdistuu maatalouden kehittämiseen sekä kehitystä tukevien järjestelmien (erityisesti tietotekniikka, IT) toimittamiseen, parhaat käytännöt ovat todella tärkeitä. Soveltuvia käytäntöjä löytyy myös muista projekteistamme, joita olemme tehneet mm. Puolassa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa ja Baltiassa.

3.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot