Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Helmet Venture Managers Oy

Haastattelut »

Arto Naukkarinen
toimitusjohtaja
Helmet Venture Managers Oy

Arto NaukkarinenUseilla asiakkaistamme on toimivia liikeyhteyksiä venäläisten osapuolten kanssa. Venäjän kaupan kehittämisessä nähdäänkin olevan huomattavaa kehittämis- ja kasvupotentiaalia. Helmet pääomasijoittajana pyrkii löytämään ja aktiivisesti avaamaan kohdeyrityksilleen uusia kasvu- ja kehittämismahdollisuuksia. Liiketoiminta Venäjän markkinoilla on luonnollisestikin tavoiteltu, varsin merkittävä mahdollisuus. Kasvutahti siellä on hyvä. Niinpä kaupankäynti venäläisten yritysten kanssa, valmistusyhteistyö tai suorastaan oman tuotantoyksikön perustaminen ovat strategisia pohdintoja useilla kohdeyrityksistämme. Mahdollisuudet ovat suuria, niiden tarkkaa selvittämistä ja hyödyntämistä ei voi useilla toimialoilla ohittaa. 

Samalla kun kokemukset Venäjän toiminnasta lisääntyvät, kun luottamus omistusturvan pitävyyteen ja tehtyihin sopimuksiin vahvistuvat sekä muut yleiset investointiedellytykset ja taloudellinen vakaus edelleen parantuvat, odotamme suomalaisten yritysten toiminnan Venäjällä vahvasti kasvavan.

Kokemukset toiminnasta Venäjällä sekä sikäläisen toimintaympäristön tuntemus ovat edelleen useilla yrityksistä vähäisiä. Tiedot Venäjän markkinoiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista ovat puutteelliset. Liiketoimintaympäristö koetaan monesti vieraaksi. Ilmeisiä ennakkoluulojakin vielä saattaa olla. Kuitenkin kiinnostus on merkittävä sekä koko ajan kasvava. Näiltä osin tiedottamisen tehtävä on keskeinen.

Erityisen tärkeätä on saada jatkuvasti päivitettyä ja luotettavaa tietoa ajoissa muutoksista, joita liiketoiminnan osalta Venäjällä tapahtuu, jotta ei jouduta yllättäviin tilanteisiin. Yritystoiminta tarvitsee ennustettavuutta sekä aikaa sopeuttaa toimintansa tuleviin muutoksiin.

Koskien tiedotusvälineitä, joita Helmetin asiakkaat käyttävät, niin tärkeinä tietolähteinä ovat olleet Suomalais-Venäläisen kauppakamarin asiantuntijat, koulutus sekä julkaistu materiaali. Tarvitsemiamme tietoja olemme hankkineet myös omien yhteistyökumppaneidemme kautta. Hyödyllistä täsmätietoa olemme saaneet erityisesti OKOn Pietarin edustuston Kari Tolvaselta, Sitran Maaret Heiskarilta ja Ilkka Linnakolta sekä lukuisilta liiketoimintaa Venäjälla harjoittaneilta yrittäjiltä.

Näiden tahojen avulla olemme saaneet selvitettyä tarvitsemamme tiedot. 

Kuten edellä todettiin, tarvetta on erityisesti ajan tasalla olevasta ja jopa ennakoivasta tiedosta koskien sitä, mitä yritysten toimintaympäristössä ja toimintaolosuhteissa tulee tapahtumaan ja milloin. Näin on mahdollista suunnitella asioita riittävän pitkällä tähtäimellä ja välttyä hankalilta yllätyksiltä.

On syytä todeta, että monilla pk-yrityksillä mahdollisuudet omaehtoiseen tiedonhankintaan venäläisistä lähteistä, talousuutisista, virallisista tiedotteista yms. ovat varsin rajalliset.

Mielestäni InfoFin.ru - portaalin sivuilla Helmetin suomalaiset asiakkaat haluaisivat kertoa toiminnastaan, tuotteistaan sekä hakemistaan yhteistyömahdollisuuksista venäläisten osapuolten kanssa. Ne haluavat lisätä näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan Venäjän markkinoilla.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot