Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
BOFIT

Haastattelut »

Heli Simola
Ekonomisti
The Bank of Finland Institution for Economies in Transition, BOFIT

Venäjän-kaupalla on Suomen taloudelle tärkeä merkitys. Venäjä on noussut jälleen Suomen suurimpien kauppakumppaneiden joukkoon ja Venäjä tarjoaa suomalaisille vientiyrityksille laajan markkinapotentiaalin sekä tärkeitä raaka-aineita suomalaiselle teollisuudelle. Olemme arvioineet Suomen Venäjän-viennin työllistävän lähes 40 000 henkilöä.
Venäjän talouden kasvunäkymät ovat suotuisat: BOFITin uusimman ennusteen mukaan Venäjän talous kasvaa vielä tulevinakin vuosina noin kuuden prosentin vuosivauhdilla. Talouskasvu heijastuu myös Venäjän edelleen nopeaan tuontikysynnän kasvuun, mikä edesauttaa myös suomalaisyritysten vientiä Venäjälle. Täytyy kuitenkin huomioida, että karkeasti ottaen neljännes Suomen viennistä Venäjälle on jälleenvientiä, eli ulkomailla tuotettuja ja Suomen kautta Venäjälle vietyjä tuotteita. Jos näitä tuotteita ei oteta huomioon, Suomen vienti Venäjälle on kasvanut hieman hitaammin kuin muiden maiden.
Oman ulkomaankaupan lisäksi Suomi on myös merkittävä transitokäytävä Venäjälle, ja olemme arvioineet, että arvossa mitattuna noin neljännes Venäjän kokonaistuonnista menee Suomen läpi pääasiassa transitokuljetuksina. Transitokuljetukset työllistävät noin 4 000 henkeä Suomessa.

Tässä yhteydessä ajankohtainen ja monipuolinen tiedottaminen on tietenkin tärkeää, koska se osaltaan edesauttaa Venäjän-kaupan toimijoiden kykyä arvioida liiketoimintaympäristönsä tulevaa kehitystä. Venäjä on laaja markkina-alue ja markkinat ovat edelleen muutoksessa, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla.

Koskien tiedotusvälineitä, joita BOFIT:n asiakkaat käyttävät, niin BOFIT julkaisee viikoittain ilmestyvää omaa seurantajulkaisuaan sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi suurin osa BOFIT:ssa tehdyistä tutkimuksista julkaistaan BOFIT:n kotisivuilla. Tutkimukset ovat ilmaisia ja pääosin saatavilla myös englanniksi.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot